DENEMELER

HER ŞEYİN DENKLEMİ

29 May , 2014  

cupkak

Hayatı matematik denklemi gibi yaşayamam. Bütün verileri tek tek incelemek, mantıklı yollar bulmak, doğru ve genel geçer formüllerle hareket etmek ve rasyonel olma zorunluluğu oldum olası benimseyemediğim bir yaşam biçimidir. Daha yüzeysel ve basit yaşamayı tercih ederim. Hayatı, en azından su içmek kadar basit ve olağan süreçler bütünü şeklinde yaşamak en ehvenidir bence.
***
Matematikte her varsayımın mantıklı ve ispatlı bir sebebe dayanma zorunluluğu vardır. Ancak benim hayatımda her şeyin mantıklı bir sebebi olma zorunluluğu yoktur. Mesela bazen gülmek için bazen de ağlamak için bir sebep bulma ihtiyacı hissetmem. İstediğim zaman, yalnız bir adam olurum, istediğim zaman da sosyal olurum. Bir sayının hem rasyonel hem de irrasyonel olamaması beni ilgilendirmez. Hayatı parçalara bölüp her parçasında farklı bir şekilde görünmek isterim. Bir elipsin uzayın her boyutunda yine elips olduğu gerçeği benim de hayatımın her safhasında aynı kişi olmamı gerektirmez. More…

, , ,