DENEMELER

BİR KUL NASIL ASİL OLUR?

29 May , 2014  

dede

“Evet Sevgili insan sen kimsin ki Tanrı’yla çekişmeye kalkıyorsun. Hiç eser kendisini yapan ustayla beni niçin yapıyorsun diye konuşur mu? Aynı topraktan bir çanağı güzel, diğerini değersiz yapmak çömlekçinin elinde değil mi?”

Bunlar Augustinus’un, insanın Tanrı’yı eleştirme hakkı olmadığını söylerken aktardığı Pavlus’un Romalılara yazdığı bir mektupta geçen ifadeler.
İnsanın yaratıcısıyla olan irtibatını böyle görmeyi tercih etmiş Augustinus. Bu ifadeler içinde eleştirilebilecek çok yön var elbette. Öncelikle insan ile yaratıcısı arasındaki ilişki bir usta ile eseri arasındaki ilişkiden mi ibarettir bunu sorgulamak lazım. İkinci eleştiri noktası ise eserden birinin değerli, diğerinin ise değersiz yaratılması meselesi. More…

, , , , , ,